illuStairs

☎ 0772 043 542

Control și configurare de pe telefon

Poți controla și configura echipamentul cu ușurință de oriunde prin conectarea la rețeaua WiFi a controllerului!

Poți configura controllerul să se conecteze la rețeaua ta WiFi deja existentă.

Poți controla controllerul prin comenzi din sistemul Smart Home.

Deși acest controller pentru iluminatul inteligent al scării oferă aplicație nativă doar pentru Android, este accesibil de pe orice sistem de operare (iOS, MacOS, Windows, Linux, etc) prin intermediul unui browser obișnuit, interfața și funcționalitatea fiind identică. Este în plan și aplicația iOS.

Manualul de Montaj și Utilizare

Manualul cu instrucțiuni detaliate și clare este un ajutor valoros atât pentru instalatorul care montează controllerul illuStairs cât și pentru tine.

Imagini aplicație

Integrare Smart Home

Codul pentru integrarea Home Assistant

configuration.yaml

mqtt:
 button:
  - name: "illuStairs State Off"
   unique_id: 943E209F-7D11-4D72-993D-9FA4B9B51DDF
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   command_topic: "illuStairs/cmnd/state"
   payload_press: "off" # Accepted values: off, 0
  - name: "illuStairs State On"
   unique_id: FAEC45EB-1154-4FEB-821E-BF6C565BD48A
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   command_topic: "illuStairs/cmnd/state"
   payload_press: "on" # Accepted values: on, 1
  - name: "illuStairs State Toggle"
   unique_id: 2B8B449A-B10F-4DCF-97D3-52B3A7BEC024
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   command_topic: "illuStairs/cmnd/button"
   payload_press: "toggle" # Accepted values: toggle, toggleon, 2
  - name: "illuStairs State Suspend/Resume"
   unique_id: 443F6A50-FA66-4AC8-9C88-78E35AA319F3
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   command_topic: "illuStairs/cmnd/button"
   payload_press: "togglesuspend" # Accepted values: togglesuspend, toggleresume, 5
  - name: "illuStairs Light Day"
   unique_id: 030BCEC2-A5A8-444E-BFA3-B30A62D234CB
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   command_topic: "illuStairs/cmnd/light"
   payload_press: "day" # Accepted values: day, light, on, 1
  - name: "illuStairs Light Reset"
   unique_id: 3B701569-52BE-494C-B0D0-994CAB1B8C80
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   command_topic: "illuStairs/cmnd/light"
   payload_press: "reset" # Accepted values: anything except values for day or night. Recommended: reset
  - name: "illuStairs Light Night"
   unique_id: 3FFA00A0-1C09-44D3-AF61-4093FA9433A8
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   command_topic: "illuStairs/cmnd/light"
   payload_press: "night" # Accepted values: night, nolight, off, 0
  - name: "illuStairs S1"
   unique_id: 31CA1698-F43B-4227-AFC7-8A67A5C3FD05
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   command_topic: "illuStairs/cmnd/sensor"
   payload_press: "1"
  - name: "illuStairs S2"
   unique_id: 78C0FA59-74D1-4AAA-B197-F0C9B2E3DA50
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   command_topic: "illuStairs/cmnd/sensor"
   payload_press: "2"
  - name: "illuStairs S3"
   unique_id: FCF37DC0-D0FF-4D74-8202-E2EE456C042E
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   command_topic: "illuStairs/cmnd/sensor"
   payload_press: "3"
  - name: "illuStairs S4"
   unique_id: AC3DB0AE-8340-4F5D-B628-FB48010F76C7
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   command_topic: "illuStairs/cmnd/sensor"
   payload_press: "4"
 sensor:
  - name: "illuStairs system state"
   unique_id: 8EA42224-F76B-470E-83F0-D8D1AF78FF56
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   state_topic: "illuStairs/stat/system_state" # Ready, Always on, Suspended by light, Suspended by button long press
  - name: "illuStairs LUX"
   unique_id: 74B2AFF2-625C-475B-907F-6AC4C5E827C1
   device_class: illuminance
   unit_of_measurement: "lx"
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   state_topic: "illuStairs/stat/lux"
  - name: "illuStairs button state"
   unique_id: 1204FEED-7E6C-414D-A6FB-439DEDBE999C
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   state_topic: "illuStairs/stat/button" # Off, Short, Long
 binary_sensor:
  - name: "illuStairs state"
   unique_id: 7FA17E87-99A3-48CE-BFE5-4C30725ABDB5
   device_class: light
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   state_topic: "illuStairs/stat/state"
  - name: "illuStairs S1"
   unique_id: 7122F0F0-8A0F-4E68-8D10-1A535C2282C5
   device_class: motion
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   state_topic: "illuStairs/stat/sensor/1"
  - name: "illuStairs S2"
   unique_id: 49E0F427-75F3-443F-B7D2-DF69A0CB4B4D
   device_class: motion
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   state_topic: "illuStairs/stat/sensor/2"
  - name: "illuStairs S3"
   unique_id: 0D8BE50C-5D29-440E-92C3-A65231DAB4A3
   device_class: motion
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   state_topic: "illuStairs/stat/sensor/3"
  - name: "illuStairs S4"
   unique_id: 2D06CF1D-3253-4AC8-908C-7D9FCAC6A980
   device_class: motion
   availability_topic: "illuStairs/LWT"
   payload_available: "Online"
   payload_not_available: "Offline"
   state_topic: "illuStairs/stat/sensor/4"

view_illustairs.yaml

title: illustairs
icon: mdi:ladder
path: illustairs
cards:
 - type: vertical-stack
  cards:
   - type: entities
    show_header_toggle: false
    state_color: true
    entities:
     - entity: sensor.illustairs_system_state
      secondary_info: last-changed
     - entity: binary_sensor.illustairs_state
      secondary_info: last-changed
     - entity: sensor.illustairs_lux
      secondary_info: last-changed
     - entity: sensor.illustairs_button_state
      secondary_info: last-changed
     - entity: binary_sensor.illustairs_s1
      secondary_info: last-changed
     - entity: binary_sensor.illustairs_s2
      secondary_info: last-changed
     - entity: binary_sensor.illustairs_s3
      secondary_info: last-changed
     - entity: binary_sensor.illustairs_s4
      secondary_info: last-changed
   - type: horizontal-stack
    cards:
     - type: button
      name: "ON"
      icon_height: 24px
      show_icon: false
      tap_action:
       action: call-service
       service: button.press
       service_data:
        entity_id: button.illustairs_state_on
     - type: button
      name: "OFF"
      icon_height: 24px
      show_icon: false
      tap_action:
       action: call-service
       service: button.press
       service_data:
        entity_id: button.illustairs_state_off
     - type: button
      name: "SUSPEND"
      icon_height: 24px
      show_icon: false
      tap_action:
       action: call-service
       service: button.press
       service_data:
        entity_id: button.illustairs_state_suspend_resume
   - type: horizontal-stack
    cards:
     - type: button
      name: "Day"
      icon_height: 24px
      show_icon: false
      tap_action:
       action: call-service
       service: button.press
       service_data:
        entity_id: button.illustairs_light_day
     - type: horizontal-stack
      cards:
       - type: button
        name: "Reset"
        icon_height: 24px
        show_icon: false
        tap_action:
         action: call-service
         service: button.press
         service_data:
          entity_id: button.illustairs_light_reset
     - type: button
      name: "Night"
      icon_height: 24px
      show_icon: false
      tap_action:
       action: call-service
       service: button.press
       service_data:
        entity_id: button.illustairs_light_night
   - type: custom:button-card
    color_type: blank-card
   - type: horizontal-stack
    cards:
     - type: button
      name: "S1"
      icon: mdi:motion-sensor
      tap_action:
       action: call-service
       service: button.press
       service_data:
        entity_id: button.illustairs_s1
     - type: button
      name: "S2"
      icon: mdi:motion-sensor
      tap_action:
       action: call-service
       service: button.press
       service_data:
        entity_id: button.illustairs_s2
     - type: button
      name: "S3"
      icon: mdi:motion-sensor
      tap_action:
       action: call-service
       service: button.press
       service_data:
        entity_id: button.illustairs_s3
     - type: button
      name: "S4"
      icon: mdi:motion-sensor
      tap_action:
       action: call-service
       service: button.press
       service_data:
        entity_id: button.illustairs_s4